FAQ

We put a lot of emphasis on you to be able to create new things such as graphics, film, web and more. Therefore, this page will present different guides to topics that allow you get a general understanding of how to create what you want to. If you are missing something here, do not hesitate to visit us or email us at digimentor@mau.se. Content is coming soon.

Vi lägger stor vikt vid att du ska kunna skapa nya saker som grafik, film, webb och mer. Därför kommer denna sida att presentera olika guider till ämnen så att du kan få en allmän förståelse för hur du skapar det du vill. Om du saknar något här, tveka inte att besöka oss eller mejla till digimentor@mau.se. Mer innehåll kommer snart.