Kontakta oss

Kom i kontakt med oss

Are you a student at MAU who needs help with an university assignment? We are here to assist all students with digital tools. We are also actively responding to questions on Facebook Messenger.

We are available from Monday to Friday 09.00-12.00 and also on Thursday afternoons.

Visit us at OR:F101 on the University campus.

Är du student vid MAU och behöver hjälp med en inlämningsuppgift? Vi finns här för att hjälpa alla studenter med digitala verktyg. Vi svarar också aktivt på frågor på Facebook Messenger.

Vi är tillgängliga från måndag till fredag 09.00-12.00 plus Torsdag eftermiddag.

Du hittar oss vid OR:F101 vid Universitet.

If you need general guidance on a broader topic, we can have a chat about digital literacy tricks or specifically on any program, we’re also great at brainstorming ideas for your assignment together.


You can contact us via messenger, the chat box at the bottom right of the website or e-mail us at digimentor@mau.se and receive an answer through TopDesk.

Om du behöver generell hjälp med teknik, så kan vi ha ett samtal om digitala kunskaper eller så kan vi fördjupa oss i ett särskilt program, vi kan också fungera som ett bollplank för att brainstorma idéer till ditt projekt.

Du kan höra av dig till oss via messenger, chattrutan nere till höger på hemsidan eller skicka ett mejl till digimentor@mau.se så svarar vi genom TopDesk.


Things we are good at

Saker vi är bra på

We aim to offer help in a large variety of topics. Please let us know if a topic is missing or you wonder if you can receive more in-depth help. Chances are that we can help you!

We can help with these topics:
→ Photo & Film
→ Audio
→ Graphic design & 3D graphics
→ Web design & programming

Vi strävar efter att erbjuda hjälp i en mängd olika ämnen. Vänligen låt oss veta om ett ämne saknas eller om ni önskar mer djupgående hjälp. Chansen är att vi kan hjälpa dig!

Vi kan hjälpa inom dessa ämnen:
→ Foto & Film
→ Ljud
→ Grafisk design & 3D-grafik
→ Webbdesign & programmering

TopDesk guide

Hur man meddelar oss via TopDesk.
How to message us via TopDesk.