Boka tid

Due to covid-19, we only have online sessions available. So, after we have confirmed the booked appointment, we will send you a zoom link.

På grund av covid-19 har vi bara online-sessioner tillgängliga. Så efter att vi har bekräftat det förslagna mötet skickar vi en zoomlänk till dig.

We are happy to help you in the best way, so, how we help is up to you! We can have a conversation, we can have an in-depth session of a tool or program, or we can brainstorm ideas.


To receive help from us, you can book us here below in our booking system. Choose a date and time and write you name and email, and an appointment will be proposed to us. Before the meeting, we would like some time to prepare, so respond to the first email you receive with a description of what you want help with. If there is any problems with the booking system you can send us an email at digimentor@mau.se instead.

Vi hjälper dig gärna på bästa sätt, så hur vi hjälper är upp till dig! Vi kan ha en diskussion, vi kan ha en fördjupad session med ett verktyg eller program, eller så kan vi bolla idéer.


För att få hjälp från oss kan du boka oss här nedan i vårt bokningssystem. Välj dag och tid, skriv ditt namn och e-post och den tiden kommer att föreslås till oss. Innan mötet vill vi ha lite tid att förbereda oss, så svara på det första e-postmeddelandet du får med en beskrivning av vad du vill ha hjälp med. Om bokningssystemet krånglar går det att skicka ett mejl till oss istället på digimentor@mau.se.


Saker vi är bra på

We aim to offer help in a large variety of topics. Please email us via digimentor@mau.se if a topic is missing or you wonder if you can receive more in-depth help. Chances are that we can help you!

Vi strävar efter att erbjuda hjälp i en mängd olika ämnen. Vänligen maila oss via digimentor@mau.se om ett ämne saknas eller om ni önskar mer djupgående hjälp. Chansen är att vi kan hjälpa dig!

We can help with these topics:
-> Photo & Film
-> Audio
-> Graphic design & 3D graphics
-> Web design & programming

Vi kan hjälpa inom dessa ämnen:
-> Foto & film
-> Ljud
-> Grafisk design & 3D-grafik
-> Webbdesign & programmering