Categories

Kodverkstad

Kodverkstad

Varje torsdag 9:00-15:00 så har vi programmeringsverkstad (kodverkstad) i Digihuben. Då finns flera Digimentorer på plats som älskar programmering och gärna hjälper till om du har ett problem du inte själv kan lösa till en skoluppgift.

Du får gärna sitta i Dighuben och plugga och stöter du på problem finns vi nära till hands.

Digimentorerna är själva studenter och kommer från olika utbildningar på universitetet. Finns ingen på plats som kan den programmering som du behöver hjälp kan vi försöka boka en tid.

Här nedan finns lite språk som vi har kunskap i.

• CSS-ramverk
• C#
• CLI (terminal)
• CSS
• Github
• HTML
• Java
• Javascript
• C++
• Monogame
• Node.js
• OOP
• Python
• React
• Relations DB
• SQL
• Unity
• Unreal Engine 5
• Visual Paradigm
• WordPress