Categories
Link Library Video edit

Adobe Media Encoder

Adobe Media Encoder

While working with digital video, you will often need to export files into the right format. Adobe Media Encoder does just that. This fairly specific software can save you while doing media production for your classes or in preparation for your future jobs.

När du jobbar med video och videoredigering behöver du till slut exportera videofilen i ett särskilt format, Adobe Media Encoder gör just det. Denna ganska nischade mjukvaran kan hjälpa dig när du jobbar med mediaproduktion för din kurs, eller i framtida jobb