Categories
Game & Animation Link Library

SFML

SFML stands for Simple and Fast Media Library, and is an interface like Monogame. Unlike Monogame, the standard language for SFML is C++, so it’s perfect for programmers that want to focus on this language. In SFML you create simpler 2D-games.

SFML står för Simple and Fast Media Library, och är ett interface likt monogame. Till skillnad från Monogame så är standardspråket för SFML C++, så det är perfekt för de utvecklare som vill fokusera på detta språk. I SFML skapar du lättare 2D-spel.


English

Website

Here you can download the latest version of SFML, and get more information regarding the framework.

Setting up SFML with Visual Studio

Here is a guide to setting up SFML with Visual Studio.


Uppdaterad Oktober 2022

Categories
Game & Animation Link Library

Godot

Godot is a free and platform independent game engine where you can create both 2D and 3D games. In Godot you can either use their own language GDScript (similar to Python), C# or C++.

Godot är en gratis och plattformsoberoende spelmotor där du kan skapa både 2D och 3D-spel. I Godot kan du skriva utveckla i deras eget språk GDScript (liknar Python), C# eller C++.


English

Website

Here you can download the latest version of Monogame, as well as get more information about the framework.

Godot Beginner tutorial

Beginner guide that teaches you the the basics of the Godot Engine.


Uppdaterad Oktober 2022

Categories
Game & Animation Link Library

Maya

Maya is a subscription based 3D-modelling software that is widely used within the game industry as well as movies and TV. As a student, you can apply for a free version of the program. In Maya, you can create 3D models, animate these and render them with an array of different renderers.

Maya är ett prenumerationsbaserat 3D-modelleringsprogram som används brett inom spelindustrin och även film och tv. Som student så går det att ansöka om en gratisvariant av programmet. I Maya kan du bland annat skapa 3D-modeller, animera dessa samt rendera dem med ett urval av olika inbyggda renderare.


English

Home Page

Here you can download a trial version of the program and learn more of what the program can offer you.

Beginner tutorial

Here is a thorough guide that will introduce you to all of the basic concepts of Maya, from the user interface to making a final render of an object created throughout the video.

Head Modeling Tutorial

Part one of a two-part series that guides you through the steps of modelling a human head.

What is Topology?

A clean topology is important to uphold when modelling and animating 3D-models. But what exactly is it and how do you go about making a “good” topology? This video guides you through the process.


Uppdaterad Oktober 2022

Categories
IDE Link Library Programming

Visual Studio Community

Visual Studio Community is a free code editor that is used to write and compile code on Windows computers. Both C# and C++ can be used with Visual Studios. The code editor can also be connected to external programs like the game engines Unity or Unreal Engine.

Visual Studio Community är ett gratis programutvecklingsmiljö som används till att skriva och kompilera kod på Windows. I Visual Studio kan du skriva i bland annat språken C++ och C#. Visual Studio går även att använda till att endast skriva kod och sedan koppla till externa program som spelmotorerna Unity och Unreal Engine.


English

Website

Home page for Visual Studio where you can find more information regarding the code editor, as well as download the latest versions of it.

Visual Studio or VS Code?

Should you use Visual Studio or VS Code as your code editor?

Visual Studio with Unity

Here is a guide to setting up and connecting visual studio with the game engine Unity.


Uppdaterad Oktober 2022

Categories
Link Library Programming Programming language

C++

C++ is an object oriented programming language based on C and is widely used within the game industry because of the language flexibility and optimization possibilities. In C++, the developer is responsible for memory management (garbage collection), in comparison with C# where this is done automatically. The language can be used in the game engines Unreal Engine and Godot.

C++ är ett objektorienterat programmeringsspråk baserat på C, som används brett inom spelindustrin på grund av språkets flexibilitet och optimeringsmöjligheter. I C++ sköter användaren själv minneshanteringen till skillnad från exempelvis C# där detta sker automatiskt. Språket går bland annat att använda i de populära spelmotorerna Godot och unreal Engine.


English

The Cherno

The Cherno is a tutorial channel focusing on C++, and explains concepts from the very basics all through advanced processes like creating your own Game Engine.

C++ tutorial for beginners

Beginner level tutorial on learning the basics of programming in C++.


Uppdaterad Oktober 2022

Categories
Link Library Programming Programming language

C#

C# is an Object-oriented programming language based on C++, but is more alike to Java. C# has a multitude of use cases because of it being platform independent. The language is very common in indie development of games, and is many game developers first language. The game engine Unity uses this language.

C# är ett objektorienterat programmeringsspråk baserat på C++, men är väldigt likt Java. C# används i många olika sammanhang då det är plattformsoberoende. Språket är mycket vanligt inom Indieutveckling av spel, och är många spelutvecklares första språk. Spelmotorn Unity använder sig av språket.


English

FreeCodeCamp

FreeCodeCamp is a tutorial channel which focuses on different programming concepts and languages. This video is a expansive tutorial explaining many of the basic concepts of C#.

Teddy Smith

Teddy Smith has a tutorial series containing 20 videos which teaches you the basics of the C# language.

Tim Corey

Tim Corey has multiple tutorial series which handles both basic and advanced concepts in C#.

Object Oriented Programming

C# is an Object Oriented language. But what does that really mean? This video explains the basic concepts of Object Oriented Programming.


Uppdaterad Oktober 2022

Categories
Game & Animation Link Library

Unreal Engine 5

Unreal Engine is a game engine where the developer either uses C++ or Unreals own Blueprint system. Unreal Engine is completely free to use until you start earning money from your games. The engine also provides a wide library of Assets that you can freely use in your games.

Unreal Engine är en spelmotor likt Unity, där utvecklaren programmerar i C++ eller Unreals egna Blueprint-system. Unreal Engine är helt gratis att använda fram tills dess att du börjar tjäna pengar på ditt spel. Unreal Engine erbjuder även ett brett bibliotek med Assets som du kan använda i dina spel helt gratis.


English

Website

Here is a link to the home page of Unreal Engine, that explains what the engine is, and where you can download the latest version of the program.

Blueprint or C++?

Unreal Engine offers you two different ways to construct code and logic for games, blueprints and C++. This video walks you through the difference between the two, and which one might fit you the best.

Unreal Sensei

Here you can find an updated guide (2022) to Unreal Engine 5. The video is five hours long and walks you through the different features that UE5 contains.

Games made with Unreal Engine

Here are a couple of examples of games made with the Unreal Engine, to give you an idea of what the game engine is capable of.


Uppdaterad Oktober 2022

Categories
Game & Animation Link Library

Monogame

Monogame is a free C# framework that can be used with Visual Studios. In Monogame you can create 2D-games for multiple platforms. Monogame is an excellent way to start coding in C#.

Monogame är ett gratis C#-framework som går att använda med bland annat Visual Studios. I Monogame skapar du, med Microsoft XNA, lättare 2D-spel till flera plattformar. Monogame är en utmärkt väg in i att koda i C#, och öppnar upp för vidare utforskning i mer avancerade sammanhang som spelmotorer.


English

Monogame

Here you can download the latest version of Monogame, as well as get more information about the framework.

Games made with Monogame

Here are six different examples of games made with Monogame that shows off the possibilities that lays within the framework.

Monogame beginner tutorial

Here is a guide for installing and setting up Monogame.

Svenska

Monogame för nybörjare

Tutorialserie på svenska som tar en igenom startkoncepten för monogame och C#.


Uppdaterad Oktober 2022

Categories
Java Link Library Programming Programming language

Java

Java is an object-oriented programming language. It is very commonly used and flexible because it is platform independent. This means that the same code can run on different operating systems using a JVM (Java virtual machine).

Java är ett objektorienterat programmeringsspråk. Det är mycket vanligt förekommande och smidigt eftersom det är plattformsoberoende. Det betyder att samma kod kan köras på olika operativsystem med hjälp av en JVM(Java virtual machine).


Code Academy – Java

Code Academy är en annan sida där du kan lära dig många programmeringsspråk, däribland Java. Här måste du skapa ett konto, ganska mycket av det kostar men endel av kurserna är gratis, bland annat denna java-intro kurs. Du kan även skapa en provperiod på betaldelen om du vill köra en intensivutbildning.

Learnjavaonline.org

På denna sidan kan du också få en introduktion till java.

W3schools – Java

W3schools är en riktigt bra resusr för att börja lära sig java, men också för att slå upp saker.

Oracle

På oracle finns all dokumentation. De har dock ingen bra sökfunktion så jag rekommenderar att söka på google på “Java Oracle …” och sedan det ni vill hitta. Länken ovan visar dokumentationen om ett java object.

Uppdaterad Mars 2022

Categories
Link Library Programming Programming language

HTML & CSS

HTML is a language used to make the layout of a website. CSS is used to style the html code. Together they create the look of a website.

HTML är ett språk som används för att göra layouten på en hemsida. CSS används för att styla html koden. Tillsammans skapar de utseendet på hemsidan.


Khan academy

Khan academy är en gratis sida där du kan lära dig bland annat HTML och CSS. Bra intro kurs.

W3schools – HTML & CSS

W3schools är en riktigt bra resusr för att börja lära sig HTML och CSS. Här kan du följa en tutorial eller slå upp specifika saker du vill veta.

Code Academy – HTML

Code Academy är en annan sida där du kan lära dig HTML. Här måste du skapa ett konto, ganska mycket av det kostar men endel av kurserna är gratis, bland annat denna HTML kurs. Du kan även skapa en provperiod på betaldelen om du vill köra en intensivutbildning.

learn-html.org

Ytterligare en sida där du kan lära dig HTML.