Categories
Link Library Programming Programming language

C++

C++ is an object oriented programming language based on C and is widely used within the game industry because of the language flexibility and optimization possibilities. In C++, the developer is responsible for memory management (garbage collection), in comparison with C# where this is done automatically. The language can be used in the game engines Unreal Engine and Godot.

C++ är ett objektorienterat programmeringsspråk baserat på C, som används brett inom spelindustrin på grund av språkets flexibilitet och optimeringsmöjligheter. I C++ sköter användaren själv minneshanteringen till skillnad från exempelvis C# där detta sker automatiskt. Språket går bland annat att använda i de populära spelmotorerna Godot och unreal Engine.


English

The Cherno

The Cherno is a tutorial channel focusing on C++, and explains concepts from the very basics all through advanced processes like creating your own Game Engine.

C++ tutorial for beginners

Beginner level tutorial on learning the basics of programming in C++.


Uppdaterad Oktober 2022

Categories
Link Library Programming Programming language

C#

C# is an Object-oriented programming language based on C++, but is more alike to Java. C# has a multitude of use cases because of it being platform independent. The language is very common in indie development of games, and is many game developers first language. The game engine Unity uses this language.

C# är ett objektorienterat programmeringsspråk baserat på C++, men är väldigt likt Java. C# används i många olika sammanhang då det är plattformsoberoende. Språket är mycket vanligt inom Indieutveckling av spel, och är många spelutvecklares första språk. Spelmotorn Unity använder sig av språket.


English

FreeCodeCamp

FreeCodeCamp is a tutorial channel which focuses on different programming concepts and languages. This video is a expansive tutorial explaining many of the basic concepts of C#.

Teddy Smith

Teddy Smith has a tutorial series containing 20 videos which teaches you the basics of the C# language.

Tim Corey

Tim Corey has multiple tutorial series which handles both basic and advanced concepts in C#.

Object Oriented Programming

C# is an Object Oriented language. But what does that really mean? This video explains the basic concepts of Object Oriented Programming.


Uppdaterad Oktober 2022

Categories
Java Link Library Programming Programming language

Java

Java is an object-oriented programming language. It is very commonly used and flexible because it is platform independent. This means that the same code can run on different operating systems using a JVM (Java virtual machine).

Java är ett objektorienterat programmeringsspråk. Det är mycket vanligt förekommande och smidigt eftersom det är plattformsoberoende. Det betyder att samma kod kan köras på olika operativsystem med hjälp av en JVM(Java virtual machine).


Code Academy – Java

Code Academy är en annan sida där du kan lära dig många programmeringsspråk, däribland Java. Här måste du skapa ett konto, ganska mycket av det kostar men endel av kurserna är gratis, bland annat denna java-intro kurs. Du kan även skapa en provperiod på betaldelen om du vill köra en intensivutbildning.

Learnjavaonline.org

På denna sidan kan du också få en introduktion till java.

W3schools – Java

W3schools är en riktigt bra resusr för att börja lära sig java, men också för att slå upp saker.

Oracle

På oracle finns all dokumentation. De har dock ingen bra sökfunktion så jag rekommenderar att söka på google på “Java Oracle …” och sedan det ni vill hitta. Länken ovan visar dokumentationen om ett java object.

Uppdaterad Mars 2022

Categories
Link Library Programming Programming language

HTML & CSS

HTML is a language used to make the layout of a website. CSS is used to style the html code. Together they create the look of a website.

HTML är ett språk som används för att göra layouten på en hemsida. CSS används för att styla html koden. Tillsammans skapar de utseendet på hemsidan.


Khan academy

Khan academy är en gratis sida där du kan lära dig bland annat HTML och CSS. Bra intro kurs.

W3schools – HTML & CSS

W3schools är en riktigt bra resusr för att börja lära sig HTML och CSS. Här kan du följa en tutorial eller slå upp specifika saker du vill veta.

Code Academy – HTML

Code Academy är en annan sida där du kan lära dig HTML. Här måste du skapa ett konto, ganska mycket av det kostar men endel av kurserna är gratis, bland annat denna HTML kurs. Du kan även skapa en provperiod på betaldelen om du vill köra en intensivutbildning.

learn-html.org

Ytterligare en sida där du kan lära dig HTML. 


Categories
Link Library Programming Programming language

Python

Python is a dynamic object-oriented programming language that is considered easy to learn.

Python är ett dynamisk objektorienterat programmeringsspråk som anses vara lätt att läsa sig.


Learn PythonThe Hard Way

Lär du dig bäst genom “learning by doing”? Learn Python the Hard Way är en bok för den motiverade nybörjaren som är helt fokuserad på att lära sig genom att aktivt skriva kod och se hur den fungerar (eller inte fungerar). 

Learnpython.org

På denna sidan kan du följa simpla tutorials för att lära dig Python.

Pythonfor java programmers

Kan du redan java och vill ha en introduktion till Python, då är denna videon perfekt.

Learn Python in 1 Hour

Är du nybörjare och vill lära dig genom att följa en video. Här är en bra video som går igenom grunderna. Du får också hjälp att ladda ner python och komma igång.

Uppdaterad Mars 2022

Categories
Link Library Programming Programming language

JavaScript

JavaScript is a programming language used primarily for web development. It can also be used for backend eg with the help of the tool node.js. This is also a good first programming language if you are new to programming and want to try it.

JavaScript är ett programmeringsspråk som används främst för webutveckling. Det kan även användas till backend tex med hjälp av verktyget node.js. Detta är också ett bra första programmeringsspråk om du är ny med programmering och vill prova på det.


Khan Academy – JS

Detta är en superbra sida där du kan lära dig alltmöjligt, tex JavaScript. Det är en utmärkt plats att börja lära sig programmering på. De går igenom grunderna, och du får testa på att koda direkt i deras inbyggda system.

freeCodeCamp – JS

Det här är en annan gratiskurs i Javascript. Där du får läsa och göra små uppgifter i deras inbygda system medan du lär dig.

Code Academy – JS

Code Academy är en annan sida där du kan lära dig javascript. Här måste du skapa ett konto, ganska mycket av det kostar men endel av kurserna är gratis, bland annat js-intro kurs. Du kan även skapa en provperiod på betaldelen om du vill köra en intensivutbildning.

Eloquent JavaScript

Kan du redan ett annat programmeringsspråk och vill lära dig Javascript? Eloquent Javascript är boken för dig. 

Uppdaterad Mars 2022