Categories
Link Library Programming Programming language

HTML & CSS

HTML is a language used to make the layout of a website. CSS is used to style the html code. Together they create the look of a website.

HTML är ett språk som används för att göra layouten på en hemsida. CSS används för att styla html koden. Tillsammans skapar de utseendet på hemsidan.


Khan academy

Khan academy är en gratis sida där du kan lära dig bland annat HTML och CSS. Bra intro kurs.

W3schools – HTML & CSS

W3schools är en riktigt bra resusr för att börja lära sig HTML och CSS. Här kan du följa en tutorial eller slå upp specifika saker du vill veta.

Code Academy – HTML

Code Academy är en annan sida där du kan lära dig HTML. Här måste du skapa ett konto, ganska mycket av det kostar men endel av kurserna är gratis, bland annat denna HTML kurs. Du kan även skapa en provperiod på betaldelen om du vill köra en intensivutbildning.

learn-html.org

Ytterligare en sida där du kan lära dig HTML.