Categories
IDE Link Library Programming

Visual Studio Community

Visual Studio Community is a free code editor that is used to write and compile code on Windows computers. Both C# and C++ can be used with Visual Studios. The code editor can also be connected to external programs like the game engines Unity or Unreal Engine.

Visual Studio Community är ett gratis programutvecklingsmiljö som används till att skriva och kompilera kod på Windows. I Visual Studio kan du skriva i bland annat språken C++ och C#. Visual Studio går även att använda till att endast skriva kod och sedan koppla till externa program som spelmotorerna Unity och Unreal Engine.


English

Website

Home page for Visual Studio where you can find more information regarding the code editor, as well as download the latest versions of it.

Visual Studio or VS Code?

Should you use Visual Studio or VS Code as your code editor?

Visual Studio with Unity

Here is a guide to setting up and connecting visual studio with the game engine Unity.


Uppdaterad Oktober 2022

Categories
Link Library Programming Programming language

C++

C++ is an object oriented programming language based on C and is widely used within the game industry because of the language flexibility and optimization possibilities. In C++, the developer is responsible for memory management (garbage collection), in comparison with C# where this is done automatically. The language can be used in the game engines Unreal Engine and Godot.

C++ är ett objektorienterat programmeringsspråk baserat på C, som används brett inom spelindustrin på grund av språkets flexibilitet och optimeringsmöjligheter. I C++ sköter användaren själv minneshanteringen till skillnad från exempelvis C# där detta sker automatiskt. Språket går bland annat att använda i de populära spelmotorerna Godot och unreal Engine.


English

The Cherno

The Cherno is a tutorial channel focusing on C++, and explains concepts from the very basics all through advanced processes like creating your own Game Engine.

C++ tutorial for beginners

Beginner level tutorial on learning the basics of programming in C++.


Uppdaterad Oktober 2022

Categories
Link Library Programming Programming language

C#

C# is an Object-oriented programming language based on C++, but is more alike to Java. C# has a multitude of use cases because of it being platform independent. The language is very common in indie development of games, and is many game developers first language. The game engine Unity uses this language.

C# är ett objektorienterat programmeringsspråk baserat på C++, men är väldigt likt Java. C# används i många olika sammanhang då det är plattformsoberoende. Språket är mycket vanligt inom Indieutveckling av spel, och är många spelutvecklares första språk. Spelmotorn Unity använder sig av språket.


English

FreeCodeCamp

FreeCodeCamp is a tutorial channel which focuses on different programming concepts and languages. This video is a expansive tutorial explaining many of the basic concepts of C#.

Teddy Smith

Teddy Smith has a tutorial series containing 20 videos which teaches you the basics of the C# language.

Tim Corey

Tim Corey has multiple tutorial series which handles both basic and advanced concepts in C#.

Object Oriented Programming

C# is an Object Oriented language. But what does that really mean? This video explains the basic concepts of Object Oriented Programming.


Uppdaterad Oktober 2022

Categories
Java Link Library Programming Programming language

Java

Java is an object-oriented programming language. It is very commonly used and flexible because it is platform independent. This means that the same code can run on different operating systems using a JVM (Java virtual machine).

Java är ett objektorienterat programmeringsspråk. Det är mycket vanligt förekommande och smidigt eftersom det är plattformsoberoende. Det betyder att samma kod kan köras på olika operativsystem med hjälp av en JVM(Java virtual machine).


Code Academy – Java

Code Academy är en annan sida där du kan lära dig många programmeringsspråk, däribland Java. Här måste du skapa ett konto, ganska mycket av det kostar men endel av kurserna är gratis, bland annat denna java-intro kurs. Du kan även skapa en provperiod på betaldelen om du vill köra en intensivutbildning.

Learnjavaonline.org

På denna sidan kan du också få en introduktion till java.

W3schools – Java

W3schools är en riktigt bra resusr för att börja lära sig java, men också för att slå upp saker.

Oracle

På oracle finns all dokumentation. De har dock ingen bra sökfunktion så jag rekommenderar att söka på google på “Java Oracle …” och sedan det ni vill hitta. Länken ovan visar dokumentationen om ett java object.

Uppdaterad Mars 2022

Categories
Link Library Programming Programming language

HTML & CSS

HTML is a language used to make the layout of a website. CSS is used to style the html code. Together they create the look of a website.

HTML är ett språk som används för att göra layouten på en hemsida. CSS används för att styla html koden. Tillsammans skapar de utseendet på hemsidan.


Khan academy

Khan academy är en gratis sida där du kan lära dig bland annat HTML och CSS. Bra intro kurs.

W3schools – HTML & CSS

W3schools är en riktigt bra resusr för att börja lära sig HTML och CSS. Här kan du följa en tutorial eller slå upp specifika saker du vill veta.

Code Academy – HTML

Code Academy är en annan sida där du kan lära dig HTML. Här måste du skapa ett konto, ganska mycket av det kostar men endel av kurserna är gratis, bland annat denna HTML kurs. Du kan även skapa en provperiod på betaldelen om du vill köra en intensivutbildning.

learn-html.org

Ytterligare en sida där du kan lära dig HTML. 


Categories
Link Library Programming Programming language

Python

Python is a dynamic object-oriented programming language that is considered easy to learn.

Python är ett dynamisk objektorienterat programmeringsspråk som anses vara lätt att läsa sig.


Learn PythonThe Hard Way

Lär du dig bäst genom “learning by doing”? Learn Python the Hard Way är en bok för den motiverade nybörjaren som är helt fokuserad på att lära sig genom att aktivt skriva kod och se hur den fungerar (eller inte fungerar). 

Learnpython.org

På denna sidan kan du följa simpla tutorials för att lära dig Python.

Pythonfor java programmers

Kan du redan java och vill ha en introduktion till Python, då är denna videon perfekt.

Learn Python in 1 Hour

Är du nybörjare och vill lära dig genom att följa en video. Här är en bra video som går igenom grunderna. Du får också hjälp att ladda ner python och komma igång.

Uppdaterad Mars 2022

Categories
Link Library Programming Programming language

JavaScript

JavaScript is a programming language used primarily for web development. It can also be used for backend eg with the help of the tool node.js. This is also a good first programming language if you are new to programming and want to try it.

JavaScript är ett programmeringsspråk som används främst för webutveckling. Det kan även användas till backend tex med hjälp av verktyget node.js. Detta är också ett bra första programmeringsspråk om du är ny med programmering och vill prova på det.


Khan Academy – JS

Detta är en superbra sida där du kan lära dig alltmöjligt, tex JavaScript. Det är en utmärkt plats att börja lära sig programmering på. De går igenom grunderna, och du får testa på att koda direkt i deras inbyggda system.

freeCodeCamp – JS

Det här är en annan gratiskurs i Javascript. Där du får läsa och göra små uppgifter i deras inbygda system medan du lär dig.

Code Academy – JS

Code Academy är en annan sida där du kan lära dig javascript. Här måste du skapa ett konto, ganska mycket av det kostar men endel av kurserna är gratis, bland annat js-intro kurs. Du kan även skapa en provperiod på betaldelen om du vill köra en intensivutbildning.

Eloquent JavaScript

Kan du redan ett annat programmeringsspråk och vill lära dig Javascript? Eloquent Javascript är boken för dig. 

Uppdaterad Mars 2022

Categories
IDE Link Library Programming

Visual Studio Code

Visual studio code is a source code editor where you can code in many different languages. It is free and open source.

Visual studio code är en källkodsredigerare där du kan koda i många olika språk. Den är gratis och har öppen källkod.


English

What is Visual Studio Code (VS Code)

Short intro to what Visual Studio Code is. How is it different from an IDE and other editors?

Visual Studio Code Tutorial for Beginners – Introduction

This is a half an hour tutorial on the basics of Visual Studio Code.

Visual Studio Code Intro & Setup

This is an other good intro to Visual Studio Code. They explain how to navigate the program and also shows you some extensions.

Visual Studio Code Crash Course

This tutorial is a little longer and will give you tips on how to use the program more easily. They go threw topics as; Customizing the Layout, Debugging, Keyboard Shortcuts, Extensions and Themes and more.

Top 10 Best VS Code Extensions (2020)

Do you want to see some examples on extensions you can have to your Visual Studio Code, this is the video for you.

Uppdaterad mars 2021

Categories
IDE Link Library Programming

Arduino

Arduino is a company that manufactures so called maker-boards, housing and fully supporting a programmable microcontroller, bringing the barrier of entry for creating your own small hardware projects down lower than almost anything else on the market

Arduino är ett företag som tillverkar så kallade Maker-boards, som innehåller och stöder en programmerbar mikrokontroller, och på så sätt sänker kraven för individer att skapa egna små hårdvaruprojekt lägre än nästan allt annat på marknaden.


English

Arduino documentation platform

The brand new official documentation site for Arduino

Arduino project hub

Browse thousands of user created projects for inspiration and tutorials

Beginner Electronics

A extensive course series that introduce you to electronics that you need to know to work with Arduino.

You can learn Arduino in 15 minutes.

Short video explaining what an Arduino is. It explains the concepts micro controllers, curcit bords, pin connectors and the Arduino IDE. It also shows some examples.

Arduino Workshop for Beginners

A introduction course in Arduino. It explains all the basics about what it is and how to use it.

Absolute Basics About Arduino Uno

This is a recorded liveCast in the basics of Arduino Uno.

Uppdaterad mars 2021