Categories
Java Link Library Programming Programming language

Java

Java is an object-oriented programming language. It is very commonly used and flexible because it is platform independent. This means that the same code can run on different operating systems using a JVM (Java virtual machine).

Java är ett objektorienterat programmeringsspråk. Det är mycket vanligt förekommande och smidigt eftersom det är plattformsoberoende. Det betyder att samma kod kan köras på olika operativsystem med hjälp av en JVM(Java virtual machine).


Code Academy – Java

Code Academy är en annan sida där du kan lära dig många programmeringsspråk, däribland Java. Här måste du skapa ett konto, ganska mycket av det kostar men endel av kurserna är gratis, bland annat denna java-intro kurs. Du kan även skapa en provperiod på betaldelen om du vill köra en intensivutbildning.

Learnjavaonline.org

På denna sidan kan du också få en introduktion till java.

W3schools – Java

W3schools är en riktigt bra resusr för att börja lära sig java, men också för att slå upp saker.

Oracle

På oracle finns all dokumentation. De har dock ingen bra sökfunktion så jag rekommenderar att söka på google på “Java Oracle …” och sedan det ni vill hitta. Länken ovan visar dokumentationen om ett java object.

Uppdaterad Mars 2022

Categories
Link Library Programming Programming language

HTML & CSS

HTML is a language used to make the layout of a website. CSS is used to style the html code. Together they create the look of a website.

HTML är ett språk som används för att göra layouten på en hemsida. CSS används för att styla html koden. Tillsammans skapar de utseendet på hemsidan.


Khan academy

Khan academy är en gratis sida där du kan lära dig bland annat HTML och CSS. Bra intro kurs.

W3schools – HTML & CSS

W3schools är en riktigt bra resusr för att börja lära sig HTML och CSS. Här kan du följa en tutorial eller slå upp specifika saker du vill veta.

Code Academy – HTML

Code Academy är en annan sida där du kan lära dig HTML. Här måste du skapa ett konto, ganska mycket av det kostar men endel av kurserna är gratis, bland annat denna HTML kurs. Du kan även skapa en provperiod på betaldelen om du vill köra en intensivutbildning.

learn-html.org

Ytterligare en sida där du kan lära dig HTML. 


Categories
Link Library Programming Programming language

Python

Python is a dynamic object-oriented programming language that is considered easy to learn.

Python är ett dynamisk objektorienterat programmeringsspråk som anses vara lätt att läsa sig.


Learn PythonThe Hard Way

Lär du dig bäst genom “learning by doing”? Learn Python the Hard Way är en bok för den motiverade nybörjaren som är helt fokuserad på att lära sig genom att aktivt skriva kod och se hur den fungerar (eller inte fungerar). 

Learnpython.org

På denna sidan kan du följa simpla tutorials för att lära dig Python.

Pythonfor java programmers

Kan du redan java och vill ha en introduktion till Python, då är denna videon perfekt.

Learn Python in 1 Hour

Är du nybörjare och vill lära dig genom att följa en video. Här är en bra video som går igenom grunderna. Du får också hjälp att ladda ner python och komma igång.

Uppdaterad Mars 2022

Categories
Link Library Programming Programming language

JavaScript

JavaScript is a programming language used primarily for web development. It can also be used for backend eg with the help of the tool node.js. This is also a good first programming language if you are new to programming and want to try it.

JavaScript är ett programmeringsspråk som används främst för webutveckling. Det kan även användas till backend tex med hjälp av verktyget node.js. Detta är också ett bra första programmeringsspråk om du är ny med programmering och vill prova på det.


Khan Academy – JS

Detta är en superbra sida där du kan lära dig alltmöjligt, tex JavaScript. Det är en utmärkt plats att börja lära sig programmering på. De går igenom grunderna, och du får testa på att koda direkt i deras inbyggda system.

freeCodeCamp – JS

Det här är en annan gratiskurs i Javascript. Där du får läsa och göra små uppgifter i deras inbygda system medan du lär dig.

Code Academy – JS

Code Academy är en annan sida där du kan lära dig javascript. Här måste du skapa ett konto, ganska mycket av det kostar men endel av kurserna är gratis, bland annat js-intro kurs. Du kan även skapa en provperiod på betaldelen om du vill köra en intensivutbildning.

Eloquent JavaScript

Kan du redan ett annat programmeringsspråk och vill lära dig Javascript? Eloquent Javascript är boken för dig. 

Uppdaterad Mars 2022

Categories
adobe Link Library Photo

Blender

Blender is a free program for creating 3D graphics and animations. Can be used to make components for 3D game development, animations and movie clips.

Blender är ett gratisprogram för att skapa 3D-grafik och animationer. Kan användas för att göra komponenter för 3D spelutveckling, animationer och filmklipp.


English

Blender Beginner Tutorial Series

Are you new to blender? This is a great way to start. It is a series with multiple short videos that explain the interface and tools, and then get into creating a doughnut and more. I recommend you to download blender and follow along in the tutorial.

Sculpting with Blender For Beginners (Tutorial)

In this tutorial you will learn how to use all the sculpting tools in sculpt mode in blender.

Understanding Materials – Blender 2.8 Tutorial for Beginners

To make you 3D objects look more realistic you need to apply material which is basically color and structure. Here you will learn the basics.

Create A Low Poly Well | Beginners Tutorial

This is an other follow along tutorial on how to make a well. You will learn allot of basic tips and tricks while following this tutorial.

GAME ASSET BEGINNER TUTORIAL – Exporting from Blender to Unity

In the beginning of this episode you will learn a way to export from blender to unity. You will get some tips on what to not forget and how to organize your assets.

Glass and Liquid – Blender Beginner Tutorial

Learn how to make see trough materials such as glass.

Become a PRO at Animation in 25 Minutes

Blender can also be used for animations. Learn the basics now!

Uppdaterad Feb 2022

Categories
Link Library Miscellaneous Wix

WiX

Wix is ​​an online tool for creating your own websites. You can make a free website here that works. But the free version has some adds for Wix and you have a long url. But you can get a paid version whenever you want. So it is a great tool for testing a website idea and you can wait until you are ready to launch it with your own url.

Wix är ett onlineverktyg för att skapa egna hemsidor. Du kan skapa en gratis hemsida här som fungerar. Men gratisversionen har lite reklam för Wix och du har en lång webbadress. Men du kan gå över till en betald version när du vill. Så det är ett bra verktyg för att testa en webbplatsidé och du kan vänta tills du är redo att starta den med din egen webbadress.


English

How To Make A Free Website – Wix Tutorial

This video explains what Wix is and what you can use it for. A great start if you never heard of Wix.

WIX Tutorial For Beginners – Full Wix Tutorial

This video explains how to use Wix and walk you through step by step how to do a website. You will learn how to choose a template, learn the basic tools, fonts, images, switching between mobile view and website view, previewing and publishing and more.

Wix Booking – How To Setup Wix Booking

This video explains how you can make a booking page.

Adding a Contact Form

Learn how to add a contact form to your Wix website.

How to Add a Video to your Wix Website

This video explains how you can add videos on Wix.

How to Add a Side Menu

Learn how to make a side menu on your Wix web page.

Uppdaterad maj 2021

Categories
adobe Link Library Photo

Inkscape

Inkscape is an open source and free drawing program. It is vectorbased and can therefore be used for similar things as adobe illustrator. Because it is free, it has its shortcomings, but for simple tasks it works well.

Inkscape är ett ritprogram som är gratis och har öppen källkod. Det är ett vektorbaserat ritprogram som därför kan användas till liknande saker som Adobe Illustrator. Eftersom det är gratis så har det sina brister men för enklare saker funkar det bra.


English

Inkscape Explained in 5 Minutes

A short video explaining vector graphics and inkscape and what it can be used for.

Inkscape Tutorials

this is a video series with 72 short videos explaining allot of different tools and technics that you can use when creating your digital graphics.

Inkscape Tutorial : How to Create Vector Portrait Illustration from Photo

Learn how to make a vector portrait. This is a video that works well if you follow along.

All 21 Inkscape Tools Explained in 10 Minutes

Do you have a question about a certain tool or do you want an overview of all the tools? Then this is the video for you. You can skip to the tool that you don’t know yet.

Uppdaterad Feb 2022

Categories
Link Library Miscellaneous Power Point

PowerPoint

Microsoft PowerPoint is an application where you can make your own presentations with pictures and texts. As a student of Malmö University you can download the application by clicking here.

Microsoft PowerPoint är ett presentationsprogram där du kan göra dina egna presentationer med bilder och text. Som student på Mau kan du ladda ner detta program gratis här.

English


Beginner’s Guide to PowerPoint

If you have not used PowerPoint to much and want a complete beginners guide you should start here.

30 Ultimate PowerPoint Tips and Tricks for 2020

Learn allot of useful tips and trick regarding photos, animations, reusing slides, fonts and more!

PowerPoint Animation Tutorial – Learn How To Animate

Learn all different settings an tricks you can do when creating animations i PowerPoint.

How To Create A PowerPoint Template

When you do a PowerPoint, sometimes you use already made templates. In this video series you will learn how to make your own templates that you can reuse.

Svenska


PowerPoint365 – spela in din presentation (Windows)

Lär dig hur du spelar in ljud och eller bild till din PowerPoint presentation

Synas i din PowerPoint i Zoom

Om du vill göra en PowerPoint presentation i zoom och istället för att synas i en liten ruta kan du synas framför PowerPointen. Lär dig hur du gör detta.

Hur man gör en PowerPoint presentation

En väldigt enkel och basic genomgång av hur man lägger till bild och text och gör övergångar i PowerPoint.

Uppdaterad mars 2021

Categories
adobe Link Library Photo

Gimp

Gimp is a free graphics editor used for manipulating photos and drawing freehand. It is similar to adobe Photoshop.

Gimp är ett gratis fotoredigeringsverktyg som används till att hantera foton och rita på frihand. Gimp liknar Adobe Photoshop.


English

HOW TO USE GIMP – Complete Tutorial for Beginners 2020

A 50 min introduction to Gimp. You will learn some basics like different brushes, layers, layer masks, path tool and more.

GIMP Tips & Tricks (Beginners Guide)

A short videos showing you some tricks like adding shadow effects and creating a text outline. In the end they will show you a example of how to make a thumbnail.

Gimp Tutorials

A video series of 18 episodes giving you a tutorial to Gimp. You will learn the basics and the interface and also about layers, selection tools, text, path tool and much more.

5 Ways To Remove A Background with GIMP

Removing backgrounds are really useful. learn how to do it in Gimp.

Uppdaterad Feb 2022

Categories
Link Library Video edit

OpenShot

Openshot is a free video editor and is used for easier editing.

Openshot är en gratis video redigerare. Har inte så många fancy funktioner men funkar bra för enklare redigering.


English

OpenShot Tutorials

A video series made by the creator of OpenShot. Learn all the basis from the expert.

OpenShot Video Editor – Tutorial for Beginners in 10 MINUTES!

A 10 min short introduction. You will learn how to import files and clips as well as editing clips and audio.

Uppdaterad mars 2021