Categories
Link Library Video edit

Adobe Media Encoder

Adobe Media Encoder

While working with digital video, you will often need to export files into the right format. Adobe Media Encoder does just that. This fairly specific software can save you while doing media production for your classes or in preparation for your future jobs.

När du jobbar med video och videoredigering behöver du till slut exportera videofilen i ett särskilt format, Adobe Media Encoder gör just det. Denna ganska nischade mjukvaran kan hjälpa dig när du jobbar med mediaproduktion för din kurs, eller i framtida jobb


Categories
Link Library Video edit

OpenShot

Openshot is a free video editor and is used for easier editing.

Openshot är en gratis video redigerare. Har inte så många fancy funktioner men funkar bra för enklare redigering.


English

OpenShot Tutorials

A video series made by the creator of OpenShot. Learn all the basis from the expert.

OpenShot Video Editor – Tutorial for Beginners in 10 MINUTES!

A 10 min short introduction. You will learn how to import files and clips as well as editing clips and audio.

Uppdaterad mars 2021

Categories
Link Library Video edit

Microsoft foton

Microsoft Photos is a free image management program where you can save and organize your photos but also make simple photo and video editing. We have found links that show how you can use the program to edit video.

Microsoft foton är ett gratis bildhanteringsprogram där du kan spara och organisera dina bilder men också göra enklare foto och videoredigering. Vi har hittat länkar som visar hur du kan använda programmet för att redigera video.


English

Video Editing in Windows 10

A short series that introduce you to Microsoft photos and show you how you can edit your videos.

How to use Free Windows 10 Video Editor

One short video going over the basics of video editing in Microsoft Photos.


Svenska

Enkel videoredigering i Microsoft Foton

Lär dig redigera videor i Microsoft Foton.

Kom igång med redigering i Windowsappen Foton

En introduktion till Microsoft Foton.

Redigera din Zoominspelning i Foton för Windows 10

En video som förklarar hur du kan använda Microsoft Foton för att redigera zoomföreläsningar eller annat liknande videomaterial.

Uppdaterad december 2020

Categories
Link Library Video edit

Adobe Premiere Pro

Adobe Premiere Pro is a professional video editing software for both Mac OS and Windows. Whether you’re a beginner editing your first video or working against industry standards this software should be your first choice.

Students attending courses that require the use of Adobe Suite programs at Malmö University could be eligible for receiving an Adobe license from the university. Contact your program or course coordinator for further information. 

Adobe Premiere Pro är ett professionellt videoredigeringsprogram för både Mac OS och Windows. Oavsett om du är nybörjare som redigerar din första video eller arbetar mot branschstandarder bör denna programvara vara ditt första val.

Studenter som går kurser där användningen av Adobe-programmen är en del av utbildningen kan vara berättigade att få licens till Adobe Suite av Malmö Universitet. För mer information kontakta din program eller kursadministratör. 


English

Learn the basics in Premiere Pro

A great start for any beginner who want to know more about the basics of the interface and functionality.

Color correcting in Premiere Pro

This video explains the necessary tools and ways to color correct your video.

Audio editing

A great way to elevate your project is to make sure that the audio is on point and works well with the visuals. This video explains the basics in audio editing.

List of useful effects

This video offers a few selected effects in Premiere Pro that can be useful when making your own projects!

Exporting your project

Getting the right exporting settings and creating your own templates when exporting your project.

Uppdaterad oktober 2020

Categories
Link Library Video edit

DaVinci Resolve

Davinci Resolve is a video editing software for MacOS, Windows and Linux. There is a free version available as well as a professional license you can purchase.

Davinci Resolve är ett videoediteringsprogram för MacOS, Window och Linux. Det finns både som gratisversion samt en professionell licens att köpa.


English

Tutorial for beginners

This is a good start for any beginner to get comfortable with the software!

Editing in Davinci Resolve

Overview of the editing workflow in Davinci Resolve.

How to make an intro

This video explains how you can create intros in Davinci Resolve using Fusion.

Audio editing

One of the most important parts of video editing is the audio. Make sure to look at this video to learn more about how you can make your videos sound professional.

Uppdaterad juni 2021

Categories
Link Library Video edit

IMovie

iMovie is a video editing application for apple users. It comes with the mac computers and iPhones. It is relatively simple but there is still a lot you can do with it.

iMovie är ett videoredigerings program för appleanvändare. Det kommer med macdatorer och iPhones. Det är relativt simpelt men det går ändå att göra mycket med.


English

iMovie Complete Guide to Getting Started – Editing Tutorial For Beginners (2020)

This 1 hour and 22 min long clip will explain the basics in iMovie.

iMovie Editing Tricks – 10 Easy Tips for Beginners

Learn some editing tricks. This is a easy way to take your editing to the next level and make your life easier.

iMovie Tutorial for Mac: Pro-Level Editing Using Precision Editor

Learn to use the precision editor in iMovie.

HOW TO EDIT in iMovie on iPhone (Step by step tutorial)

Do you have an iphone? iMovie in your phone is free and powerful. So look at this video to learn how to use it.

Uppdaterad mars 2021

Categories
Link Library Video edit

Adobe After Effects

Adobe After Effects is a program primarily used to create visual effects and graphics. You create your effects in multiple layers and with still images, moving images, sound and computer graphics.

Students attending courses that require the use of Adobe Suite programs at Malmö University could be eligible for receiving an Adobe license from the university. Contact your program or course coordinator for further information. 

Adobe After Effects är ett program som används främst för att skapa visuella effekter och grafik. Du skapar dina effekter i flera lager och med stillbilder, rörliga bilder, ljud och datorgrafik.

Studenter som går kurser där användningen av Adobe-programmen är en del av utbildningen kan vara berättigade att få licens till Adobe Suite av Malmö Universitet. För mer information kontakta din program eller kursadministratör. 


English

After Effects 101

This is a complete guide to After Effects with over 70 short videos

AFTER EFFECTS BASICS

A short introduction to After Effects.

AFTER EFFECTS BASICS VFX TUTORIAL

Learn some basics of After Effects and more specifically how to ad fire to you film.


Svenska

After Effects – Tutorial – Första projektet?

En introduktion till After Effects och hur man skapar ett projekt och kommer igång.

Uppdaterad september 2020