Categories
adobe Link Library Photo

Affinity Photo

Affinity Photo is an image processing program similar to adobe photoshop. It’s a little simpler but still powerful.

Affinity Photo är ett bildbehandlingsprogram liknande adobe photoshop. Den är lite mer simpel men fortfarande kraftfull.


English

Affinity Photo Tutorial For Beginners

A 30 min introduction to Affinity Photo. Learn top 10 basic things beginners want to know!

Beginner’s Basic Tutorial – How to get started

A 17 min long beginners tutorial. You will get to know the basics of the program.

How to Blend Two Images in Affinity Photo

Learn how to do cool pictures by smashing two pictures together.

Put a Picture in Text in Affinity Photo

Learn how to make more unique texts by putting a picture in the fonts. You will also learn a little bit about masking.


Svenska

AFFINITY PHOTO på SVENSKA – Sequence Separation

En kort video där du lär dig att ta bort eller ändrar detaljer i ett ansikte. Du lär dig verktg du kan använda till andra saker också.

AFFINITY PHOTO på SVENSKA – Byt ut HIMLEN

En kort video där du lär dig att byta ut en bakgrund med Affinity Photo.

Uppdaterad Feb 2022